Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach

Strona archiwalna

 

Postanowienie Nr DKT-7202-3/10
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 7 października 2010 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
postanawiam, co następuje:
§ 1
Powołuje się Miejskie Komisje Wyborcze w Bytomiu, w Chorzowie, w Dąbrowie Górniczej, w Gliwicach, w Jaworznie, w Katowicach, w Mysłowicach, w Piekarach Śląskich, w Rudzie Śląskiej, w Rybniku, w Siemianowicach Śląskich, w Sosnowcu, w Świętochłowicach, w Tychach, w Zabrzu - miastach na prawach powiatu w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 15.
§ 2
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, w składzie określonym w załącznikach od nr 16 do nr 63.
§ 3
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Załącznik Nr 26

do postanowienia Nr DKT-7202-3/10

z dnia 7 października 2010 r.

Komisarza Wyborczego w Katowicach
 
Gminna Komisja Wyborcza w Gierałtowicach
Skład komisji:
1.
Artur Moćko
2.
Aleksandra Pietrowska
3.
Piotr Lamla
4.
Marian Michałek
5.
Błażej Łachan
6.
Joachim Nowak
7.
Anna Pawlas
 

 

Podmiot udostępniający: Stefanai Swoboda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stefanai Swoboda
Data wytworzenia: 2010-10-08
Metryczka
  • opublikowano:
    08-10-2010 13:41
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×