Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z 2010 roku

01.  Zarządzenie Nr OKO 0151/01/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice.
02.   Zarządzenie Nr OKO 0151/02/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Gminnej Krytej Pływalni „Wodnik” w Paniówkach oraz usług świadczonych przez Gminną Krytą Pływalnię „Wodnik” w Paniówkach.
 
03.  Zarządzenie Nr OKO 0151/03/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego.
 
04.  Zarządzenie Nr OKO 0151/04/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
05.   Zarządzenie Nr OKO 0151/05/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
06.   Zarządzenie Nr OKO 0151/06/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2009 roku.
 
07.   Zarządzenie Nr OKO 0151/07/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
 
08.   Zarządzenie Nr OKO 0151/08/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie: zmian w harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
09.   Zarządzenie Nr OKO 0151/09/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 luty 2010 roku w sprawie: wyznaczenia nabywcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 
10.   Zarządzenie Nr OKO 0151/10/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
11.   Zarządzenie Nr OKO 0151/11/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym na terenie Gminy Gierałtowice w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
 
12.   Zarządzenie Nr OKO 0151/12/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
13.   Zarządzenie Nr OKO 0151/13/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji do ustalenia cen sprzedaży drewna na 2010 rok.
 
14.   Zarządzenie Nr OKO 0151/14/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie: konkursu na hasło promujące kołocz pt.” Jesz ciasto to wymyśl dla niego hasło”.
 
15.   Zarządzenie Nr OKO 0151/15/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie: konkursu fotograficznego pt.”Wszystko się zmienia a kołocz nadal ten sam”.
 
16.   Zarządzenie Nr OKO 0151/17/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie: zmian w harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
17.   Zarządzenie Nr OKO 0151/18/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 marca 2010 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu ochrony zdrowia.
 
18.   Zarządzenie Nr OKO 0151/19/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OKO 0151/6/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2009 roku.
 
19.   Zarządzenie Nr OKO 0151/20/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
20.   Zarządzenie Nr OKO 0151/21/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym na terenie Gminy Gierałtowice w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
 
21.   Zarządzenie Nr OKO 0151/22/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2009 rok.
 
22.   Zarządzenie Nr OKO 0151/23/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
23.   Zarządzenie Nr OKO 0151/24/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
24.   Zarządzenie Nr OKO 0151/25/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr OKO/0151/20/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
25.   Zarządzenie Nr OKO 0151/26/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
26.   Zarządzenie Nr OKO 0151/27/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.
 
27.   Zarządzenie Nr OKO 0151/28/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2010 roku
 
28.   Zarządzenie Nr OKO 0151/29/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
29.   Zarządzenie Nr OKO 0151/30/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
30.   Zarządzenie Nr OKO 0151/31/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
31.   Zarządzenie Nr OKO 0151/32/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nadanie nazwy ulic będących drogami wewnętrznymi w Gminie Gierałtowice w sołectwie Paniówki.
 
32.   Zarządzenie Nr OKO 0151/33/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
33.   Zarządzenie Nr OKO 0151/34/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za rok 2009.
 
34.   Zarządzenie Nr OKO 0151/35/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
35.   Zarządzenie Nr OKO 0151/36/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele prowadzenia działalności związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym na terenie Gminy Gierałtowice w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
 
36.   Zarządzenie Nr OKO 0151/37/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok. – Zarządzenie Nr OKO 0151/37/10
 
37.   Zarządzenie Nr OKO 0151/38/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
38.   Zarządzenie Nr OKO 0151/39/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 czerwca 2010 roku
w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
 
39.   Zarządzenie Nr OKO 0151/40/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
40.   Zarządzenie Nr OKO 0151/42/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
41.   Zarządzenie Nr OKO 0151/43/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
42.   Zarządzenie Nr OKO 0151/44/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
43.   Zarządzenie Nr OKO 0151/45/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
44.   Zarządzenie Nr OKO 0151/46/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
45.   Zarządzenie Nr OKO 0151/47/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
46.   Zarządzenie Nr OKO 0151/52/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
47.   Zarządzenie Nr OKO 0151/53/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
48.   Zarządzenie Nr OKO 0151/54/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
49.   Zarządzenie Nr OKO 0151/55/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
50.  Zarządzenie Nr OKO 0151/56/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk o numerze rejestracyjnym SGL J245.
 
51.   Zarządzenie Nr OKO 0151/57/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
52.   Zarządzenie Nr OKO 0151/58/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie: sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk o numerze rejestracyjnym SGL J245.
 
53.  Zarządzenie Nr OKO 0151/59/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
54.   Zarządzenie Nr OKO 0151/60/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
55.   Zarządzenie Nr OKO 0151/61/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za II kwartał 2010 roku.
 
56.   Zarządzenie Nr OKO 0151/62/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
57.   Zarządzenie Nr OKO 0151/63/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
58.  Zarządzenie Nr OKO 0151/64/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 r.
 
59.   Zarządzenie Nr OKO 0151/65/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 r.
 
60.   Zarządzenie Nr OKO 0151/66/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
61.   Zarządzenie Nr OKO 0151/67/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
62.   Zarządzenie Nr OKO 0151/68/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gierałtowice.
 
63.   Zarządzenie Nr OKO 0151/69/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze 2010 roku.
 
64.   Zarządzenie Nr OKO 0151/70/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku
w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach pierwsze półrocze 2010 roku.
 
65.   Zarządzenie Nr OKO 0151/71/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice 2010 rok
 
66.   Zarządzenie Nr OKO 0151/72/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 września 2010 roku
w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
67.   Zarządzenie Nr OKO 0151/73/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 września 2010 roku
w sprawie: wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz ustalenia wysokości wadium.  
 
68.   Zarządzenie Nr OKO 0151/74/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
69.   Zarządzenie Nr OKO 0151/75/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice.
 
70.   Zarządzenie Nr OKO 0151/76/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
71.   Zarządzenie Nr OKO 0151/77/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 październik 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
72.   Zarządzenie Nr OKO 0151/78/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 październik 2010 roku
w sprawie: powołania Mediatora i Eksperta.
 
73.   Zarządzenie Nr OKO 0151/79/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01 październik 2010 roku
w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
74.   Zarządzenie Nr OKO 0151/80/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 października 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
75.   Zarządzenie Nr OKO 0151/81/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 października 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
 
76.   Zarządzenie Nr OKO 0151/82/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 październik 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
77.   Zarządzenie Nr OKO 0151/83/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
78.   Zarządzenie Nr OKO 0151/84/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 październik 2010 roku
w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za III kwartał 2010 roku.
 
79.   Zarządzenie Nr OKO 0151/85/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 październik 2010 roku w sprawie: wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium.
 
80.   Zarządzenie Nr OKO 0151/86/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 listopad 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
81.   Zarządzenie Nr OKO 0151/87/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 listopad 2010 roku w sprawie: przedłużenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028.
 
82.   Zarządzenie Nr OKO 0151/88/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice na 2011 rok.
 
83.   Zarządzenie Nr OKO 0151/89/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: konkursu planistycznego na portret Św. Mikołaja
84.   Zarządzenie Nr OKO 0151/90/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 listopada 2010 roku
w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Gminnej Krytej Pływalni „Wodnik” w Paniówkach oraz usług świadczonych przez Gminną Krytą Pływalnię „Wodnik” w Paniówkach.
 
85.   Zarządzenie Nr OKO 0151/91/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele prowadzenia pomieszczeń biurowych.
 
86.   Zarządzenie Nr OKO 0151/92/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
87.   Zarządzenie Nr OKO 0151/93/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
88.   Zarządzenie Nr OKO 0151/95/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian haromonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
89.   Zarządzenie Nr OKO 0151/96/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
90.   Zarządzenie Nr OKO 0151/97/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 grudnia 2010 roku
w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
 
91.   Zarządzenie Nr OKO 0151/98/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 grudnia 2010 roku
w sprawie: wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej oraz ustalenia wysokości wadium
.      
        
92.   Zarządzenie Nr OKO 0151/100/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2010 roku
        w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
93.   Zarządzenie Nr OKO 0151/101/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
94.   Zarządzenie Nr OKO 0151/103/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
 
95.   Zarządzenie Nr OKO 0151/104/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2010 rok
 
96.   Zarządzenie Nr OKO 0151/105/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie: zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok.
 
97.   Zarządzenie Nr OKO 0151/106/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Gminnej Krytej Pływalni „Wodnik” w Paniówkach oraz usług świadczonych przez Gminną Krytą Pływalnię „Wodnik” w Paniówkach.
 
98.   Zarządzenie Nr OKO 0151/107/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice
 
99.   Zarządzenie Nr OKO 0151/108/10 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2011
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-01-2011 17:01
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  13-03-2013 13:42
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 2994
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×