Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2009

Zarządzenie Nr OKO 0151/2/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/3/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/4/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/5/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice.

Zarządzenie Nr OKO 0151/6/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr OKO 0151/8/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok


Zarządzenie Nr OKO 0151/9/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice na IV kwartał 2008 roku.


Zarządzenie Nr OKO 0151/10/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę gminnej krytej pływalni w Paniówkach

Zarządzenie Nr OKO 0151/11/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/12/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/13/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr OKO 0151/14/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok


Zarządzenie Nr OKO 0151/15/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie melioracji wodnych.

Zarządzenie Nr OKO 0151/16/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/16a/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice

Zarządzenie Nr OKO 0151/17/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Gierałtowice”.


Zarządzenie Nr OKO 0151/18/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie unieważnienia protokołu z rokowań.

Zarządzenie Nr OKO 0151/19/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/20/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/21/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele zwiazane z prowadzeniem działalności statutowej.

Zarządzenie Nr OKO 0151/22/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2008 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/23/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Gierałtowice”.

Zarządzenie Nr OKO 0151/24/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/25/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/26/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/27/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/28/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/29/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/30/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr OKO 0151/31/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian udkładu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/32/09
Wójta Gminy Gierałtowic
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/33/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr OKO 0151/34/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Gierałtowice.

Zarządzenie Nr OKO 0151/35/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum, , dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Gierałtowice.

Zarządzenie Nr OKO 0151/36/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Gierałtowice.

Zarządzenie Nr OKO 0151/37/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Gierałtowice.

Zarządzenie Nr OKO 0151/38/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/39/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/41/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o któ®ej mowa w art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. O finansach publicznych za rok 2008

Zarządzenie Nr OKO 0151/42/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/43/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/44/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/45/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodó i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/46/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr OKO 0151/47/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie uzupełnienia składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr OKO 0151/48/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/49/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/50/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr OKO 0151/51/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/52/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/53/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/54/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/55/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/56/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr OKO 0151/57/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegłającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OKO 0151/58/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OKO 0151/59/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/60/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/61/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie poszerzenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OKO 0151/62/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

 
Zarządzenie Nr OKO 0151/63/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/64/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie obniżenia stawki czynszu w lokatach użytkowych stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych na cele prowadzenia działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Zarządzenie Nr OKO 0151/65/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr OKO 0151/66/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/67/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/68/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/69/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO/0151/70/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 11.08.2009 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
załączniki - wykaz nieruchomości


Zarządzenie Nr OKO 0151/71/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Nr OKO 0151/72/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/73/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/74/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/75/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/76/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/77/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze 2009 roku.

Zarządzenie Nr OKO 0151/78/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za pierwsze półrocze 2009 roku.

Zarządzenie Nr OKO 0151/79/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/80/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice za 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/81/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/82/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr OKO 0151/83/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/84/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/85/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/86/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/87/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/88/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/89/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/90/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/91/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/92/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/93/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok


Zarządzenie Nr OKO 0151/94/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice
Nr OKO/0151/95/2009 z dnia 9 października 2009 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach stanowiących
zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem.

Zarządzenie nr OKO/0151/96/2009
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 9 października 2009 roku
w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu najmu dla lokali znajdujacych się na terenie
Gminnej Krytej Pływalni "Wodnik" w Paniówkach.

Zarządzenie Nr OKO 0151/97/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/98/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/99/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2009 roku.

Zarządzenie Nr OKO 0151/100/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.


Zarządzenie Nr OKO 0151/101/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/102/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/103/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/104/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w Paniówkach objetej KW GL1G/0008687/8, 82710 i KW GL1G/00086868/5

Zarządzenie Nr OKO 0151/105/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OKO 0151/106/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie przedłozenia projektu uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice na 2010 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/107/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok

Zarządzenie Nr OKO 0151/108/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/109/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 19.11.2009 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystane wyłącznie na cele rolne

 
Zarządzenie Nr OKO 0151/110/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/111/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/113/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian ukłądu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/114/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/115/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.


Zarządzenie Nr OKO 0151/116/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/117/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr OKO 0151/118/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2009 rok.


Zarządzenie Nr OKO 0151/119/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.


Zarządzenie Nr OKO 0151/120/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem.

Zarządzenie Nr OKO 0151/121/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

Zarządzenie Nr OKO 0151/122/09
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2009
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-02-2009 12:03
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  15-03-2013 13:26
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 4433
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×