BIP
Skrzynka podawcza

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032

Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyborami zawierającymi azbest - załącznik nr 1

Zbiorcze zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przeprowadzonej na terenie Gminy Gierałtowice - załącznik nr 2

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808237, w tym miesiącu: 115497, wizyt dzisiaj: 23