BIP
Skrzynka podawcza

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
  Data modyfikacji: 23-02-2018 12:39
 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  Data modyfikacji: 23-02-2018 12:38
 3. Ogłoszenie o zawarciu umowy
  Data modyfikacji: 23-02-2018 07:21
 4. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice.
  Data modyfikacji: 23-02-2018 07:19
 5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  Data modyfikacji: 22-02-2018 13:17
 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania:„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
  Data modyfikacji: 22-02-2018 13:10
 7. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2018
  Data modyfikacji: 22-02-2018 12:40
 8. Uchwała Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r.
  Data modyfikacji: 22-02-2018 08:06
 9. Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 roku.
  Data modyfikacji: 21-02-2018 14:30
 10. Informacje o drukach
  Data modyfikacji: 21-02-2018 13:12

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 8528063, w tym miesiącu: 259413, wizyt dzisiaj: 13003