BIP
Skrzynka podawcza

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
  Data modyfikacji: 18-06-2018 13:47
 2. Obwieszczenie: "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Wolności na działkach nr 107/2, 165/6, 163/6, 217/1, 109/1, 214/1, 52/2, 108/1”
  Data modyfikacji: 18-06-2018 12:00
 3. Obwieszczenie „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Zwycięstwa w Paniówkach, lokalizacja inwestycji na działkach nr 320/3, 936/6, 1586/6, 83.
  Data modyfikacji: 18-06-2018 11:58
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
  Data modyfikacji: 15-06-2018 18:48
 5. Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Data utworzenia: 15-06-2018 18:44
 6. Gmina Gierałtowice: Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie.
  Data modyfikacji: 15-06-2018 18:17
 7. Gmina Gierałtowice: Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie.
  Data modyfikacji: 15-06-2018 11:11
 8. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania "Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie"
  Data modyfikacji: 15-06-2018 11:10
 9. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Data modyfikacji: 15-06-2018 09:42
 10. PROTOKÓŁ z dnia 7 czerwca 2018 r. dot. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice".
  Data modyfikacji: 14-06-2018 11:14

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9444567, w tym miesiącu: 132805, wizyt dzisiaj: 1355