Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian treści

 1. Protokół z dnia 23 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów.....
  Data modyfikacji: 28-01-2020 14:20
 2. Protokół z dnia 23 stycznia 2020 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli pobieran
  Data modyfikacji: 28-01-2020 14:17
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019
  Data utworzenia: 28-01-2020 13:55
 4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  Data modyfikacji: 27-01-2020 15:10
 5. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 27-01-2020 14:36
 6. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów i wicedyrektorów placówek.....
  Data modyfikacji: 27-01-2020 13:16
 7. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania  „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”
  Data modyfikacji: 24-01-2020 12:39
 8. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.
  Data utworzenia: 24-01-2020 09:35
 9. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
  Data utworzenia: 24-01-2020 09:33
 10. Obwieszczenie - Przebudowa budynku przy ul. Bocznej 4 w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne.
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:50
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  12-03-2014 08:32
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 191055
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl