BIP
Skrzynka podawcza

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

OGŁOSZENIE
 
 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach
 
z dnia 20 lipca 2011r.
w sprawie: wejścia w życie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Działając na podstawie art.24 ust.9 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami)
ogłaszam, że z dniem 01 sierpnia 2011r.
na terenie Gminy Gierałtowice wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w wysokości:
 
I. Cena za dostawę wody
I grupa taryfowa 5,62 zł/m3 netto , 6,07 zł/m3 z VAT
II grupa taryfowa 5,03 zł/m3 netto , 5,43 zł/m3 z VAT
Stawka opłaty abonamentowej jedna dla obydwu grup taryfowych 6,50 zł.,
7,02 zł z VAT na Odbiorcę/miesiąc
 
II. Ceny za odprowadzanie ścieków
I grupa taryfowa 6,50 zł/m3 netto , 7,02 zł/m3 z VAT
II grupa taryfowa 6,70 zł/m3 netto , 7,24 zł/m3 z VAT
Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
103,20 zł. netto , 126,94 zł. z VAT
Taryfy obowiązują przez 1 rok.
 
Ponadto informuję, że Uchwałą Nr X/77/11 z dnia 12 lipca 2011 r. Rada Gminy Gierałtowice ustaliła dopłatę
do 1m3 wody dla pierwszej grupy taryfowej w kwocie 0.40 zł + ustawowo obowiązująca stawka VAT na
okres od 01 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku o którą pomniejszona zostanie cena wody
 


  

informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada:  
data wytworzenia: 2006-01-19

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9807504, w tym miesiącu: 114764, wizyt dzisiaj: 4729