BIP
Skrzynka podawcza

Projekt studium do publicznego wyłożenia

 

Projekt Studium

PDFZał_1A_Tekst_studium_Etap_do_wyłożenia.pdf
PDFZał_1B_Uwarunkowania_Etap_do_wyłożenia.pdf
JPEGZał_1B_Uwarunkowania_Etap_do_wyłożenia.jpeg
JPEGZał_2_Rysunek studium_Etap do wyłożenia.jpeg
PDFZał_2_Rysunek studium_Etap do wyłożenia.pdf

 

Prognoza oddziaływania

PDFPrognoza ONŚ_Tekst_Etap_do_wyłożenia.pdf
JPEGPrognoza ONŚ_Zał. Mapowy_Etap_do_wyłożenia.jpeg
PDFPrognoza ONŚ_Zał. Mapowy_Etap_do_wyłożenia.pdf

 

Formularz na uwagi

ODTformularz na uwagi.odt
PDFformularz na uwagi.pdf

 

Informacja - dot. etapu opiniowania i uzgodnień

PDF_INFORMACJA dot. Etapu opiniowania i uzgodnień.pdf

 

I Uzgodnienia i Opinie - wrzesień 2016

PDF_I_WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ_wrzesień 2016.pdf
PDFI.1_Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.pdf
PDFI.2_Zarząd Województwa Śląskiego.pdf
PDFI.5_Prezydent M. Gliwice.pdf
PDFI.6_Prezydent M. Knurów.pdf
PDFI.6odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.04.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFI.11_Prezydent M. Zabrze.pdf
PDFI.12_Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.pdf
PDFI.17_Wojewódzki Sztab Wojskowy.pdf
PDFI.18_Okręgowy Urząd Górniczy.pdf
PDFI.18odp_stanowisko Wójta_nr PP.6720.06.23016 z 31.10.2016.pdf
PDFI.20_Starosta Powiatu Gliwickiego_geolog.pdf
PDFI.22_ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.pdf
PDFI.23_Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.pdf
PDFI.24_Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.pdf
PDFI.25_Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.pdf
PDFI.26_Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.pdf
PDFI.27_Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.pdf
PDF_II_WYKAZ OPINII BRANŻOWYCH_wrzesień 2016.pdf
PDFII.1_Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.pdf
PDFII.2_Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.pdf
PDFII.2odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.02.2016 z 26.09.2016 r.pdf
PDFII.3_Zarząd Dróg Wojewódzkich.pdf
PDFII.4_Zarząd Dróg Powiatowych.pdf
PDFII.7_Nadleśnictwo Katowice.pdf
PDFII.8.1_Jastrzębska Spółka Węglowa opinia z 2016-09-22.pdf
PDFII.8.2a_JSW_KWK_Budryk opinia (1) z 2016-09-23.pdf
PDFII.8.2b_JSW_KWK_Budryk opinia (2) z 2016-11-16.pdf
PDFII.8.3a_JSW_KWK_Knurów-Szczygłowice opinia (1) z 2016-09-26.pdf
PDFII.8.3b_JSW_KWK_Knurów-Szczygłowice opinia (2) z 2016-11-21.pdf
PDFII.9_SRK_KWK_Makoszowy opinia 2016-09-26.pdf
PDFII.10_PGG_KWK_Sośnica opinia 2016-09-27.pdf
PDFII.11_Tauron Dystrybucja S.A.pdf
PDFII.12_Polska Spółka Gazownictwa.pdf
PDFII.13_Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.pdf
PDFII.14_Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna.pdf
 

I Uzgodnienia i Opinie - wrzesień 2016 - Rozpatrzenia opinii przedsiębiorców górniczych

PDF_Pismo do OUG_nr PP.6720.08.2016 z 16.12.2016 r.pdf
PDFZał.1_JSW_KWK_Budryk_rozpatrzenie opinii_z 2016-09-23.pdf
PDFZał.2_JSW_KWK_Budryk_rozpatrzenie opinii_z 2016-11-16.pdf
PDFZał.3a_JSW_KWK_Knurów-Szczygłowice_rozpatrzenie opinii_z 2016-09-26.pdf
PDFZał.3b_JSW_KWK_Knurów-Szczygłowice_rozpatrzenie opinii_z 2016-11-21.pdf
PDFZał.4_PGG_KWK_Sośnica_rozpatrzenie opinii z 2016-09-27.pdf
PDFZał.5_SRK_KWK_Makoszowy_rozpatrzenie opinii z 2016-09-26.pdf
 

I Uzgodnienia i Opinie - wrzesień 2016 - Tekst Studium z oznaczeniem zmian

PDFSUiKZ_2016_Tekst_do_opin_uzg_2016-12-15+zaznaczone_zmiany.pdf

 

II Opinie - grudzień 2016

PDF_I_WYKAZ OPINII_grudzień 2016.pdf
PDFI.1_Zarząd Województwa Śląskiego.pdf
PDFI.3_Prezydent M. Gliwice.pdf
PDFI.3odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.03.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFI.6_Okręgowy Urząd Górniczy.pdf
PDFI.6odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.01.2017 z 24.01.2017.pdf
PDF_II_WYKAZ OPINII BRANŻOWYCH_grudzień 2016.pdf
PDFII.2_JSW_KWK Budryk.pdf
PDFII.2odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.06.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFII.3_JSW_KWK Knurów-Szczygłowice.pdf
PDFII.3odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.07.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFII.5_PGG_KWK Sośnica.pdf
PDFII.5odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.05.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFII.8_Nadleśnictwo Katowice.pdf
PDFII.8odp_Stanowisko Wójta_nr PP.6720.02.2017 z 24.01.2017.pdf
PDFII.9_Zarząd Dróg Powiatowych.pdf
  

 


 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9444599, w tym miesiącu: 132837, wizyt dzisiaj: 1387