BIP
Skrzynka podawcza

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2017 roku

 

                                         
 Załącznik 

  do Zarządzenia Nr 0050.78.2017

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 28 kwietnia 2017 roku

 

 

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2017 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

58.584.557,10

16.839.681,79

28,74

A1. Dochody bieżące

55.034.557,10

16.835.616,79

30,59

A2. Dochody majątkowe

3.550.000,00

4.065,00

0,11

B. Wydatki

60.071.956,10

12.877.991,15

21,44

B1. Wydatki bieżące

49.455.306,10

12.844.662,15

25,97

B2. Wydatki majątkowe

10.616.650,00

33.329,00

0,31

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 1.487.399,00

3.961.690,64

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2017 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał2017.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9444596, w tym miesiącu: 132834, wizyt dzisiaj: 1384