Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia RG Gierałtowice w dniu 21.06.2017 r.

Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017, o godz. 1700, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia z 18.04.2017 r. i posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy z 18.05.2017 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice. (Druk 52/2017),

4. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok” (Druk 49/2017),

5. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny za rok 2016 (Druk_43/2017),

6. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Gierałtowice za 2016 r.(Druk_44/2017),

7. Sprawy bieżące.

Podpisała: Przewodnicząca Komisji Grażyna Malec

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2017
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  13-06-2017 14:51
  przez: Stefania Swoboda
 • zmodyfikowano:
  13-06-2017 14:56
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 569
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×