Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ z dnia 19 czerwca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r.

PROTOKÓŁ

z dnia 19 czerwca 2017 r.

 

z przebiegu konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 2 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:

zmiany uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje”.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

PDFProtokol z konsultacji.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2017
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  21-06-2017 14:29
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  23-06-2017 09:54
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1113
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×