BIP
Skrzynka podawcza

Konsultacje w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice  w sprawie  powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach...

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice  w sprawie  powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:       od 14 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załącznik:

 

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Gierałtowice a Miastem Gliwice  w sprawie  powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej.
  ZIPXDoradztwo metodyczne 17_18.zipx
  PDFDoradztwo metodyczne 17_18.pdf
   

 

 1. Formularz zgłaszania opinii.
  DOCXopinia do projetu uchwaly, konsultacje.docx
  DOCXZalacznik 2 do konsultacji.docx
   

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 13.07.2017 r.

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623223, w tym miesiącu: 104861, wizyt dzisiaj: 4413