BIP
Skrzynka podawcza

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2017 roku

Załącznik Nr 1

                                                                                                                              do Zarządzenia Nr 0050.118.2017

                                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                                              z dnia 25 lipca 2017 r.

 

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za II kwartał 2017 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

59.294.142,60

31.438.635,62

53,02

A1. Dochody bieżące

55.744.142,60

31.434.570,62

56,39

A2. Dochody majątkowe

3.550.000,00

4.065,00

0,11

B. Wydatki

61.991.744,60

27.793.174,83

44,83

B1. Wydatki bieżące

50.050.658,60

25.079.759,63

50,11

B2. Wydatki majątkowe

11.941.086,00

2.713.415,20

22,72

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 2.697.602,00

3.645.460,79

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za II kwartał 2017 roku

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

Pobierz plik:PDFinformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał2017.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623219, w tym miesiącu: 104857, wizyt dzisiaj: 4409