BIP
Skrzynka podawcza

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu

„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi

na 2018 rok”
 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:    14 wrzesień  2017r.  –  29 wrzesień 2017r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

 

Załącznik:

 

1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na  2018 rok. DOCProgram_wspolpracyPozarz2018.doc

2. Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz zglaszania opinii - konsultacje.doc

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 13.09.2017r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623233, w tym miesiącu: 104871, wizyt dzisiaj: 4423