Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach, na działkach nr 75/56, 76/56 (k. m. 7, obręb Gierałtowice)”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 935/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Grzegorza Durczyńskiego, Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. zo. o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice działającego z upoważnienia inwestora Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice z dnia 30.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


„Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach, na działkach nr 75/56, 76/56 (k. m. 7, obręb Gierałtowice)”

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek            10.00-13.00

- czwartek                                                       14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES

TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik: PDF2710_0001.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2017
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  08-11-2017 11:24
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  08-11-2017 11:27
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 767
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×