BIP
Skrzynka podawcza

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

 

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  od 27 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018. PDFProjektu uchwaly_doskonalenie zawodowe nauczycieli 2018.pdf

 

  1. Formularz zgłaszania opinii. DOCformularz opinii_doskonalenie 2018.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 27.11.2017 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623287, w tym miesiącu: 104925, wizyt dzisiaj: 4477