Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja (...)

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Macieja Białasa – przedstawiciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego „MIDACH” Sp. z o. o., ul. Świdnicka 25/16, 40-711 Katowice działającej z upoważnienia Inwestora Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”, ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja betonowego progu wodnego w km 3+543 wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego”

- działki nr: 223/20, 256/19, 257/19, 269/136, 127, 271/136, 266/20, 267/20, 261/128, 260/128, 262/128 (k.m. 8, obręb Gierałtowice), 6/8 (k.m. 4, obręb Chudów).

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek               10.00-13.00
- czwartek                                                         14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

PDFPrzebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja betonowego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2017
  przez: Katarzyna Gornik
 • opublikowano:
  04-12-2017 12:11
  przez: Katarzyna Gornik
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 12:28
  przez: Katarzyna Gornik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 642
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×