BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dębowej w Paniówkach

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości,  że w dniu 20.11.2017 r. wydana została decyzja nr 30/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2188/39 i 2184/38 przy ul. Dębowej w Paniówkach”

- działki nr: 538/33, 557/61, 1364/30, 1575/31, 2185/38, 2188/39 i 2189/39 położone w Paniówkach przy ul. Dębowej (obręb Paniówki, k.m. 2).

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

PDFRozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623277, w tym miesiącu: 104915, wizyt dzisiaj: 4467