Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Dębowej w Paniówkach

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości,  że w dniu 20.11.2017 r. wydana została decyzja nr 30/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2188/39 i 2184/38 przy ul. Dębowej w Paniówkach”

- działki nr: 538/33, 557/61, 1364/30, 1575/31, 2185/38, 2188/39 i 2189/39 położone w Paniówkach przy ul. Dębowej (obręb Paniówki, k.m. 2).

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

PDFRozbudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu średniego ciśnienia do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2017
  przez: Katarzyna Gornik
 • opublikowano:
  04-12-2017 12:29
  przez: Katarzyna Gornik
 • zmodyfikowano:
  04-12-2017 12:31
  przez: Katarzyna Gornik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 755
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×