BIP
Skrzynka podawcza

INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2018 r. ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gierałtowice zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła 13,50 zł za osobę za miesiąc.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 27,00 zł za osobę za miesiąc.

Dla rodzin uprawnionych do korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych (w myśl ustawy o Karcie Dużej Rodziny) miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna opłata wynosi 50 zł. W przypadku, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny miesięczna opłata wynosi 95 zł.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
W I kwartale 2018 r. do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowiązującej od 01.01.2018 r.  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z ustaleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, że uchwała Rady Gminy Gierałtowice nr XL/269/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7362), weszła w życie z dniem 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń, zgodnie z orzeczeniem RIO w Katowicach, będzie wynosiła po przeliczeniu 12,53 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 24,58 zł/osobę, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Prosimy o wnoszenie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. (w tym miesiąc styczeń 2018 r.) w wysokości podanej w zawiadomieniu. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu przewidywanych prawem procedur w 2018 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808194, w tym miesiącu: 115454, wizyt dzisiaj: 5419