Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gierałtowice, dnia 13.12.2017 r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice Uchwały Nr XXXIX/268/17 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem i  podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, Referat Planowania Przestrzennego (pok. nr 109), ul. Ks. Roboty 48, Gierałtowice, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.gieraltowice.pl/.

PDFOGŁOSZENIE o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2017
  przez: Katarzyna Gornik
 • opublikowano:
  29-12-2017 11:01
  przez: Katarzyna Gornik
 • zmodyfikowano:
  29-12-2017 11:10
  przez: Katarzyna Gornik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1176
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×