Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Przebudowa istniejącego przepustu potoku Ornontowickiego i torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego, likwidacja betonowego progu wodnego wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości,  że w dniu 29.12.2017 r. wydana została decyzja nr 33/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja betonowego progu wodnego w km 3+543 wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego”

- działki nr: 223/20, 256/19, 257/19, 269/136, 127, 271/136, 266/20, 267/20, 261/128, 260/128, 262/128 (k.m. 8, obręb Gierałtowice), 6/8 (k.m. 4, obręb Chudów).

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

PDFPrzebudowa istniejącego przepustu potoku Ornontowickiego i torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego, likwidacja betonowego progu wodnego wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2018
  przez: Katarzyna Gornik
 • opublikowano:
  03-01-2018 11:58
  przez: Katarzyna Gornik
 • zmodyfikowano:
  03-01-2018 12:01
  przez: Katarzyna Gornik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 690
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×