BIP
Skrzynka podawcza

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   od 26 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

1.Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice PDFProjekt uchwaly_oplata przedszkole.pdf


2. Formularz zgłaszania opinii. DOCformularz opinii_oplaty przedszkole.doc
 

 

 

PDFOgloszenie _konsultacje uchwaly.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 26.01.2018 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808191, w tym miesiącu: 115451, wizyt dzisiaj: 5416