Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania

 

Data  i numer sesji Rady Gminy

Zgłaszający

Interpelacja/zapytanie

Odpowiedź wójta gminy

XIII/19

30.09.2019 r.

Paweł Szołtysek

Krzysztof Tomaszek

PDF13_P.Szołtysek K.Tomaszek_skrzyżowanie Wolności- Poloczka P-ce.pdf
 
PDF13_odp._P.Szołtysek K.Tomaszek_skrzyżowanie Wolności- Poloczka P-ce.pdf
 

XIII/19

30.09.2019 r.

Artur Tomiczek PDF13_A.Tomiczek_Ks.Roboty przejście dla pieszych.pdf
 
PDF13_A.Tomiczek_Ks.Roboty przejście dla pieszych.pdf
 

XIII/19

30.09.2019 r.

Artur Tomiczek PDF13_A.Tomiczek_skrzyż.Korfantego-Piontka przejście dla pieszych.pdf
 
PDF13_odp_A.Tomiczek_skrzyż.Korfantego-Piontka przejście dla pieszych.pdf
 
XII/19 28.08.2019 r. Piotr Drażyk PDF12_Drażyk_wycinka suchych drzew.pdf

PDF12_odp_P. Drażyk_wycinka suchych drzew.pdf

PDF12_odp_P. Drażyk_wycinka suchych drzew.odp ZDP.pdf
 

XII/19 28.08.2019 r. Paweł Klajs PDF12_Klajs_dowóz dzieci przedszkolnych na basen.pdf

PDF12_odp_dowóz dzieci na basen.pdf

PDF12_odp_Klajs_dowóz dzieci na basen.uzupełnieinie.pdf
 

XII/19 28.08.2019 r. Mirosława Bałuszyńska PDF12_Bałuszyńska_łącznik Szkolna-Wolności w Chudowie.pdf PDF12_odp_Bałuszyńska_łącznik Szkolna-Wolności w Chudowie.pdf
XII/19 28.08.2019 r. Mirosława Bałuszyńska PDF12_Bałuszyńska_skarpa rowu o3.pdf  
XII/19 28.08.2019 r. Mirosława Bałuszyńska PDF12_Bałuszyńska_sieci energetyczne.pdf PDF12_odp._Bałuszyńska_sieci energetyczne.pdf
 
XII/19 28.08.2019 r. Mirosława Bałuszyńska PDF12_Bałuszyńska_barierki przy ul. Wodnej.pdf PDF12_odp. M.Bałuszyńska_barierki przy ul. Wodnej.pdf
 
XII/19 28.08.2019 r Tatiana Kowalska

Na jakim etapie jest projekt „Słoneczna Gmina”?

zapytanie zgłoszone ustnie do protokołu

PDF12_odp_realizacja programu Słoneczna Gmina.pdf
XI/19 17.06.2019 r. Paweł Klajs PDF11_Klajs_transmisja sesji.pdf PDF11_odp_P.Klajs_transmisja sesji.pdf
XI/19 17.06.2019 r. Paweł Klajs PDF11_P.Klajs_raport o stanie gminy pdf.pdf PDF11_odp._P.Klajs_raport o stanie gminy pdf.pdf

X/19
12.06.2019 r.

Michał Botor PDF10_Botor_zespól ds. odpady kom..pdf PDF10_odp_Botor_zespól ds. analizay możliwości odbioru odpadów komunalnych.pdf

X/19
12.06.2019 r.

Daniel Gajda PDF10_D.Gajda_bariery na rowie O3.pdf PDF10_D.Gajda_bariery na rowie O3.pdf

] IX/19

29.05.2019 r.

XII/19

28.08.2019 r.

Józef Buchczyk

PDF9_J.Buchczyk_koszty utrzymania budynków gminnych.pdf

Podtrzymuję interpelację zgłoszoną na sesji w dniu 29.05.2019 r. a dotyczącą analizy wykorzystania energii w budynkach gminnych. Nawiązując do odpowiedzi przekazanej pismem z dnia 21.06.2019 r. wyjaśniam, chodzi mi o wydatki za rok 2018 oraz że zdaję sobie sprawę, że wymaga to nakładu pracy, ale nie zgadzam się z tym, że jest to działanie bezzasadne.

 

PDF9_odp_J.Buchczyk_koszty utrzymania budynków gminnych.pdf

PDF9_odp._J.Buchczyk_koszty utrzymania b gminnych uzupełnienie.pdf

VIII/19
24.04.2019

Józef Buchczyk PDF8_J.Buchczyk_zakup działki w Gierałtowicach.pdf PDF8_odp_J.Buchczyk_zakup działki w Gierałtowicach.pdf

VII/19
27.03.2019

Marek Błaszczyk PDF7_Błaszczyk_utrzymanie boiska Chudów.pdf PDF7_odp_M. Błaszczyk_utrzymanie boiska Chudów.pdf

VII/19
27.03.2019

Michał Botor PDF7_Botor_kogeneracja basen.pdf PDF7_odp._M. Botor_kogeneracja basen.pdf

VII/19
27.03.2019

Michał Botor PDF7_Botor_bezpieczeństo - dojazd do szkoły.pdf
 
PDF7_odp_M.Botor_bezpieczeństwo koło szkoły w Paniówkach.pdf

VI/19
27.02.2019 r.

Józef Buchczyk

PDF6_J.Buchczyk_publikacja dokumentów , lustra Stachury Piontka Południowa.pdf

Zapytania złożone ustnie do protokołu

 

VI/19
27.02.2019 r.

Mirosława Bałuszyńska

PDF6_M.Bałuszyńska budynek ul. Boczna Ch-w.pdf

PDF6_odp_M.Bałuszyńska budynek ul. Boczna Ch-w.pdf

VI/19
27.02.2019 r.

Mirosława Bałuszyńska

PDF6_M.Bałuszyńska budynek ul. Dwór 3 Ch-w.pdf


PDF6_odp_M.Bałuszyńska budynek ul. Boczna Ch-w.pdf
 

VI/19
27.02.2019 r.

Mirosława Bałuszyńska

PDF6_M.Bałuszyńska_Ch-w Topolowa łącznik.pdf

PDF6_odp._M.Bałuszyńska_Ch-w Topolowa łącznik.pdf

VI/19
27.02.2019 r.

Janina

Cicha-Rożek

PDF6_J.Cicha-Rożek_bezpieczeństwo, chodnik Ogrodowa G-ce.pdf
 

PDF6_odp_J.Cicha-Rożek_bezpieczeństwo, chodnik Ogrodowa G-ce.pdf
 

VI/19
27.02.2019 r.

Tatiana Kowalska

PDF6_T.Kowalska_prace nad MPZP.pdf

PDF6_odp._T.Kowalska_prace nad MPZP.pdf

VI/19
27.02.2019 r.

Daniel Gajda

PDF6_D.Gajda_drogi powiatowe.pdf

PDF6_odp._D.Gajda_drogi powiatowe pismo ZDP.pdf
PDF6_odp._D.Gajda_drogi powiatowe pismo ZDP_2.pdf

VI/19
27.02.2019 r.

Daniel Gajda

PDF6_D.Gajda_przedszkole Ch-w.pdf

PDF6_odp._D.Gajda_harmonogram - przeszkole.pdf

V/19
23.01.2019 r.

Artur Tomiczek

PDF5_Tomiczek_gazociąg-działki.pdf

spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy 14.02.2019 r.

V/19
23.01.2019 r.

Paweł Klajs

PDF5_Klajs_czystość wody.pdf

PDF5_odp_P.Klajs_czystość wody.pdf

V/19
23.01.2019 r.

Paweł Klajs

PDF5_Klajs_defiblyratory.pdf

PDF5_odp._P.Klajs_defiblyratory.pdf

IV/18

z 20.12.2018 r.

Piotr Drażyk

PDF4_P.Drażyk_ogranicz. prędk. Graniczna P-ce.pdf

PDF4_P.Drażyk_ogranicz. prędk. Graniczna P-ce.pdf

IV/18
z 20.12.2018 r.

Tatiana Kowalska

PDF4_T.Kowalska_wyjazd z LKS Gierałtowice.pdf

PDF4_wyjazd z LKS Gierałtowice- odp..pdf

IV/18

z 20.12.2018 r.

Artur Tomiczek

Mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Gierałtowicach (na odcinku od ul. Korfantego do ul. Targowej) wnioskują o wykonanie progów zwalniających. Jednym z sugerowanych miejsc do zamontowania progów jest odcinek drogi wzdłuż ogródków działkowych.

Na wskazanym odcinku drogi samochody poruszają się z nadmierną prędkością. Z tego powodu miało tam już miejsce kilka kolizji oraz straty w mieniu

zapytanie zgłoszone ustnie do protokołu

PDF4_odp.A.Tomiczek_ progi zwaln. Ogrodowa Gierałtowice.pdf

II/18

z 28. 11. 2018 r.

Daniel Gajda

PDF2_D.Gajda_drogi powiatowe.pdf

PDF2_D.Gajda_drogi powiatowe. pismo do ZDP.pdf

PDF2_D.Gajda_drogi powiatowe_odpowiedź.pdf

   

Złożone w okresie międzysesyjnym

 
08.10.2019 r. Michał Botor PDF22_M.Botor_analiza zakresu obowiazków pelnomoc. ds. energii pdf.pdf
 
 
26.09.2019 Robert Szczudlak PDF21_wykaz nabytych nieruchomości_26.09.2019.pdf PDF21_odp._R.Szczudlak wykaz nabytych nieruchomości.pdf
 
26.09.2019 Robert Szczudlak PDF20_ognie sztuczne-hałas 26.09.2019.pdf  
19.09.2019 r. Paweł Szołtysek PDF19_P.Szołtysek_ZSP statystyka.pdf PDF19_odp._P.Szołtysek_ZSP statystyka.pdf
29.08.2019 Michał Botor PDF18_Botor_ul. Dworska zakret.pdf PDF18_odp_Botor_ul. Dworska zakret.pdf
20.06.2019 r. Paweł Szołtysek PDF15_P.Szołtysek park P-ce patrole policji.pdf PDF15_odp._P.Szołtysek park P-ce patrole policji.pdf

04.01.2019 r

23.01.2019 r.

Robert Szczudlak

PDF1_R.Szczudlak_inform. w spr. Wieści Gminy Gier..pdf

PDF5_Szczudlak_Wieści Gminy.pdf

PDF1_odp_Szczudlak_Wieści Gminy.pdf

PDF5_odp_Szczudlak_c.d. Wieści Gminy.pdf

08.02.2019 r.

Paweł Szołtysek

PDF2_Szołtysek_współfinansowanie imprez przez GOK.pdf

PDFOdp.zapytanie P.Szołtysek_GOK.pdf

6.03.2019 r. Paweł Szołtysek PDF3_P.Szołtysek_ współfinansowanie imprez GOK uzupełnienie.pdf PDF3_odp_P.Szołtysek_ współfinansowanie imprez GOK uzupełnienie.pdf
15.03.2019 Daniel Gajda PDF4_D.Gajda_ harmonogram prac przedszkole.pdf PDF6_odp._D.Gajda_harmonogram - przeszkole.pdf
15.03.2019 Daniel Gajda PDF5_D.Gajda_łącznik Wolności -Szkolna Ch-w.pdf PDF5_D.Gajda_łącznik Wolności -Szkolna Ch-w.pdf
22.03.2019 Mirosława Bałuszyńska PDF6_Bałuszyńska_boiska.pdf PDF6_odp._M. Bałuszyńska_boiska.pdf
26.03.2019 Robert Szczudlak PDF7_R.Szczudlak_Zabrska rowy.pdf
 
PDF7_odp._R.Szczudlak_Zabrska rowy.pdf
 
26.03.2019 Robert Szczudlak PDF9_R.Szczudlak_opł. eksploatacyjna.pdf
 
PDF9_odp._R.Szczudlak_opł. eksploatacyjna.pdf
 
26.03.2019 Robert Szczudlak PDF10_R.Szczudlak_PGK umowy.pdf
 
PDF10_odp._R.Szczudlak_PGK umowy.pdf
 
26.03.2019 Robert Szczudlak PDF11_R.Szczudlak_podatek od nieruchomości.pdf
 
PDF11_odp._R.Szczudlak_podatek od nieruchomości.pdf
 
05.04.2019 Robert Szczudlak PDF12_R.Szczudlak_projekty budowlane lista.pdf
 
PDF12_R.Szczudlak_odp._projekty budowlane lista.pdf
 
03.06.2019 Krzysztof Tomaszek PDF13_K.Tomaszek_parking obok pałacu.pdf
 
 PDF13 i 14_odp_K.Tomaszek_parking i park Przyszowice.pdf
03.06.2019 Krzysztof Tomaszek PDF14_K.Tomaszek_zagospodarowanie parku obok pałacu.pdf PDF13 i 14_odp_K.Tomaszek_parking i park Przyszowice.pdf
 
05.07.2019 Robert Szczudlak PDF16_R.Szczudlak_barszcz Sosnowskiego.pdf
 
PDF16_odp_R.Szczudlak_barszcz Sosnowskiego.pdf
 
02.08.2019 Daniel Gajda PDF17_D.Gajda_przedszkole Chudów.pdf
 
PDF17_ODP_D.Gajda_przedszkole Chudów.pdf
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  07-03-2018
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  07-03-2018 08:51
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  18-10-2019 10:36
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Radni gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023
  odwiedzin: 3390
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×