Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek z dnia 8 marca 2018 r. Pani Emilii Stoleckiej przedstawiciela Energo-Inwest s.c. 41-800 Zabrze ul. Wolności 318 pełnomocnika inwestora PSG Sp. z o.o. 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”

- na działkach nr 27/25, nr 29/25, nr 59/25, nr 107/2 zlokalizowanych w Przyszowicach przy ul. Granicznej.

 

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek            10.00-13.00

- czwartek                                                       14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Pobierz plik:PDF3126_0001.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  15-03-2018 08:26
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  09-08-2018 12:59
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 2148
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×