BIP
Skrzynka podawcza

Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych  osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim

Prosimy o wypełnienie Ankiety dot. projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych  osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”

 

Gmina Gierałtowice zamierza przystąpić do realizacji projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201402020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, w związku z tym prowadzi analizę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Gierałtowice na warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych. Celem ankiety jest szczegółowe rozpoznanie grup odbiorców oraz ilości osób  chcących wziąć udział w projekcie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety oraz zaznaczenie najbardziej odpowiadającego modułu, w którym deklarowaliby Państwo chęć udziału. Jednocześnie podkreślamy, iż udział w proponowanych modułach będzie bezpłatny oraz zapewni możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu komputerowego zakupionego w ramach pozyskanej dotacji. 

Wypełnione ankiety mogą Państwo dostarczyć do Gierałtowickiego Centrum Rozwoju, ul. Powstańców 1, 44-186 Gierałtowice lub wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie www.gcr.gieraltowice.pl lub na stronie Urzędu Gminy Gierałtowice oraz przesłać na adres e-mail: gcr@gieraltowice.pl.

 

DOCXankieta.docx
 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808260, w tym miesiącu: 115520, wizyt dzisiaj: 46