Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnego na działkach nr 1823/324, 1824/324, 1822/324 położonych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich”

Strona archiwalna

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm./ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Michała Stasiowskiego, 41-500 Chorzów, ul. Hajducka 15/14 i Pana Macieja Więcha, 44-100 Gliwice, ul. Sportowa 3/6 z dnia 04.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa sieci i przyłączy wodociągowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnego na działkach nr 1823/324, 1824/324, 1822/324 położonych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich”

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek                    10.00-13.00

- czwartek                                                            14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Pobierz: PDFO B W I E S Z C Z E N I E.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  30-05-2018 10:20
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  30-05-2018 10:24
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 380
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×