Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie dot. „Rozbudowa sieci gazu Ø63PE i budowa przyłącza gazu Ø25PE średniego ciśnienia (9 szt.) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Swobody w Paniówkach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Marcina Krzysteczko, „INSTAL-SANIT, ul. Gliwicka 2, 44-177 Paniówki działającego z upoważnienia inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Rozbudowa sieci gazu Ø63PE i budowa przyłącza gazu Ø25PE średniego ciśnienia  (9 szt.) do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Swobody w Paniówkach”

 

lokalizacja inwestycji na działkach: 621/267, 1475/265, 1474/265, 2119/264, 2118/264, 1388/264, 1358/261, 1432/260, 1433/260, 952/257, 951/257, 1479/257, 1206/257, 1205/257, 732/256, 731/256, 1087/252, 1086/252, 729/251, 728/251, 920/242, 919/243, 2064/242, 2065/242, 1147/242, 1145/242, 1144/242, 253, 2045/244, 680/243, 1357/261, 1244/259, 1203/257, 1143/233, 1410/233, 1416/233

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek                                   10.00-13.00

- czwartek                                                                              14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-06-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  20-06-2018 10:48
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  20-06-2018 10:50
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×