Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.119.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice z przeznaczeniem pod wynajem.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.119.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem.

 1. Oznaczenie nieruchomości

Pod wynajem przeznaczone zostaje pomieszczenie użytkowe na parterze w budynku Pałacu w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11, działka nr 31, mapa nr 22, obręb Przyszowice [0004], KW GL1G 00123793/0, które stanowi zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice.

 

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa pomieszczenia wynosi 9 m2.

 

 1. Opis lokalu:

Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania, oraz elektryczną. i przystosowane jest na cele prowadzenia działalności edukacyjno - terapeutycznej.

 

 1. Okres najmu

Okres najmu wynosi 3 lata.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa najmu na okres 3 lat z możliwością rozwiązania jej za porozumieniem stron, lub przez każdą ze stron za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia. Rozpoczęcie działalności w wynajętym  pomieszczeniu nastąpi nie wcześniej niż 1 września 2018 r.

 

 1. Minimalny czynsz najmu za 1 m2

Minimalny czynsz najmu wynosi 1,00 zł netto, 1,23 zł brutto. Czynsz nie obejmuje wyposażenia oraz kosztów związanych z centralnym ogrzewaniem, zużyciem prądu i wody a także opłatami związanymi za korzystanie z pomieszczeń do wspólnego użytku i zarządu nieruchomością.

 

 1. Przeznaczenie lokalu:

Lokal przeznaczony jest na cele biurowe oraz prowadzenia działalności edukacyjno - terapeutycznej.

 

 1. Termin wnoszenia opłat

Czynsz i inne opłaty płatne miesięcznie na podstawie i w terminach wskazanych na fakturach VAT.

 

 1. Zasady aktualizacji opłat

Czynsz będzie waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdym kolejnym pełnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy o opublikowany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok obowiązywania umowy.

 

 

 

PDFZarzadzenie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2018
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  29-06-2018 14:23
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  29-06-2018 14:53
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 582
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×