Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat....

Wójt Gminy Gierałtowice

 

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia."

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   od 6 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia."
  DOCXProjekt uchwaly _regulamin dodatkow nauczycieli_konsultacje.docx
  PDFProjekt uchwaly _regulamin dodatkow nauczycieli_konsultacje.pdf

 

 1. Formularz zgłaszania opinii. DOCformularz opinii_dodatki dla nauczycieli.doc

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 06.07.2018 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  06-07-2018
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  06-07-2018 12:34
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  06-07-2018 12:41
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 311
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×