Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie: „Budowa sieci wodociągowej w Paniówkach przy ul. Borowej”

O B W I E S Z C Z E N I E

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice z dnia 06.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa sieci wodociągowej w Paniówkach przy ul. Borowej”

 

lokalizacja inwestycji na działkach nr: 1665/33, 1837/33, 1838/33, 1662/33 położonych w Paniówkach przy ul. Borowej i Słonecznej.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek                                   10.00-13.00

- czwartek                                                                              14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Pobierz plik: PDF27.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-09-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  14-09-2018 09:09
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  14-09-2018 09:12
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 717
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×