Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2018 roku.


Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani, związki i kluby sportowe,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby zgodnie z załączonym regulaminem, w terminie do 31 stycznia 2019r.,   w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powinien zawierać: 

 • nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego siedziby, 
 • imię (imiona) i nazwisko kandydata do wyróżnienia lub nagrody, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, 
 • uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika, za które wyróżnienie lub nagroda ma być przyznana lub wskazanie osiągnięć sportowych zawodnika, 
 • potwierdzenie spełnienia warunków określonych w § 2 ust.4 regulaminu przyznawania nagród,
 • informacje o dotychczas otrzymanych wyróżnieniach i nagrodach przez kandydata, 
 • miejsce i datę sporządzenia wniosku oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, 
 • pisemną zgodę kandydata. 

Do wniosku należy dołączyć dokument, wydany przez odpowiedni polski związek sportowy, potwierdzający osiągnięcie przez zawodnika wyniku sportowego stanowiącego podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia.

Podstawą przyznawania nagród jest:

 • Uchwała Nr XXXVII/284/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia  28 listopada 2013 r.  w sprawie  określenie zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

 

                                                       

                                                                             Wójt Gminy Gierałtowice

                                                                                    Leszek Żogała    

 

 

DOCwniosek-1.doc
DOCKlauzula Informacyjna.doc
DOCOgloszenie.doc
DOCRegulamin.doc

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  02-01-2019 09:21
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 09:36
  przez: Agnieszka Nowak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 265
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×