Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ od 2019 roku

Limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku ustalany będzie jako suma:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych +
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do ustalenia podstaw limitu rocznego bierze się pod uwagę:

 • w przypadku ilości ha użytków rolnych – powierzchnia użytków rolnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku w którym składa się wniosek;
 • w przypadku średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła – wartość tą ustala się na podstawie dokumentu wydanego na wniosek producenta rolnego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa
  zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w odniesieniu do każdej siedziby stada w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedniego,

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy składać:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego dotyczy olejów napędowych oznaczonych kodami CN 2710 19 43 do 2710 19 48, CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz CN 3826 00.

W przypadku producentów rolnych będących w roku 2018 w posiadaniu bydła i z tego tytułu ubiegających się w 2019 roku o zwrot akcyzy do wniosków należy bezwzględnie dołączyć informację z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o której wyżej mowa. Jeżeli informacja z ARiMR została dołączona do wniosku złożonego w pierwszym terminie wówczas nie ma obowiązku dołączania jej ponownie. 

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego – Ekspozytura w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48 (budynek Urzędu Gminy Gierałtowice).

dokumenty do pobrania:

DOCwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników_sierpień 2019.DOC
PDFwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników_sierpień 2019.pdf

DOCXZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dane o wnioskodawcy.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2019
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  11-01-2019 11:58
  przez: Katarzyna Krząkała
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 08:43
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 241
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×