Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ od 2019 roku

Limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku ustalany będzie jako suma:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych +
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do ustalenia podstaw limitu rocznego bierze się pod uwagę:

 • w przypadku ilości ha użytków rolnych – powierzchnia użytków rolnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego roku w którym składa się wniosek;
 • w przypadku średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła – wartość tą ustala się na podstawie dokumentu wydanego na wniosek producenta rolnego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa
  zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w odniesieniu do każdej siedziby stada w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedniego,

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy składać:

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów rolnych będących w roku 2018 w posiadaniu bydła i z tego tytułu ubiegających się w 2019 roku o zwrot akcyzy do wniosków należy bezwzględnie dołączyć informację z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o której wyżej mowa.

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego – Ekspozytura w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48 (budynek Urzędu Gminy Gierałtowice).

dokumenty do pobrania:

DOCwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników.DOC
PDFwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników.pdf

Załącznik do celów sprawozdawczych.doc

DOCXZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dane o wnioskodawcy.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2019
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  11-01-2019 11:58
  przez: Katarzyna Krząkała
 • zmodyfikowano:
  11-01-2019 12:00
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 70
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×