Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019.

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:      od 1 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019DOCXProjekt uchwaly doskonalenie nauczycieli w roku 2019.docx

 

 1. Formularz zgłaszania opinii.DOCformularz opinii_doskonalenie.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 1.02.2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  01-02-2019 13:32
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 13:32
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 280
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×