Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod ustawienie reklamy poza pasem drogowym.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do wydzierżawienia

na okres do 3 lat pod ustawienie reklamy poza pasem drogowym.

Wójt Gminy Gierałtowice przeznacza do dzierżawy:

Lp.

Oznaczenie nieruchom.:

numer działki

arkusz mapy

obręb

numer księgi wieczystej, rodzaj użytku

Pow. pod

dzierżawę

[ha]

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

1

107/2 arkusz 5

obręb Przyszowice

GL1G/00055357/4

RIVb

Powierzchnia całej działki  wynosi 0.1825 ha. Lokalizację reklamy dopuszcza się w pasie gruntu o szerokości około 12m przylegającym do ul. Granicznej i ul. Wolności, zaznaczonym na poniższym wyrysie z mapy ewidencyjnej

obszary zabudowy usługowo – mieszkaniowej (UM)

działka przy

ul. Wolności

i Granicznej

ustawienie reklamy poza pasem drogowym

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – określono w Zarządzeniu Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.86.2018

z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.

 1. Termin wnoszenia opłat –  określony w umowie.
 2. Okres dzierżawy– dzierżawa na okres do 3 lat.
 3. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach

przy ul. Księdza Roboty 48 A oraz na stronie internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.pl

 1. Okres wywieszenia wykazu: od 12.03.2019 r. do 02.04.2019 r.

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

 

 

mapa.png

 

PDFOgloszenie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  12-03-2019 23:15
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  12-03-2019 12:30
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 82
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×