Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Gierałtowice ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice.

Na podstawie art. 701 KC

Gmina Gierałtowice

ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

na terenie Gminy Gierałtowice

 

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Gminy Gierałtowice

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  1. formularz oferty cenowej,
  2. istotne postanowienia umowy,
  3. warunki przetargu,
  4. wycena drewna.
 2. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, pok. nr 113, w godz. od 800 do 1500 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl
 3. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 10.05.2019 r., do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice – sekretariat I piętro
 4. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 17.05.2019 r.

Osoby upoważnione do porozumiewania się z oferentami:
- Józef Długaj  – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

- Ryszard Mikołaj – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej.

 1. Gmina Gierałtowice zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

 

Załączniki:

Metryczka
 • wytworzono:
  11-04-2019
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  11-04-2019 23:15
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  11-04-2019 09:13
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 122
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×