Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. K. Miarki w Gierałtowicach

                                                                                Gierałtowice, dnia 10.04.2019r.

PP.6733.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm./ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pani Anny Szyma, PAN-GAZ Częstochowa, ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa działającej z upoważnienia inwestora PSG Sp. z.o.o., ul. Bandrowskiego, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

„Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. K. Miarki w Gierałtowicach”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 2018/551, 512/152, 924/151, 2196/446, 2197/446, 1660/428, 736/146, 738/146, 848/146
(obręb Gierałtowice)

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek                                   10.00-13.00

- czwartek                                                                              14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

PDF15. obw.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  12-04-2019 23:15
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 37
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×