Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - "Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. K. Miarki w Gierałtowicach”

                          Gierałtowice, dnia 08.05.2019 r.

PP.6733.15.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 07.05.2019r. wydana została decyzja nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa sieci gazowej śr/c ø63PE z przyłączami gazu ø25PE do budynków jednorodzinnych w rejonie ul. K. Miarki w Gierałtowicach”, lokalizacja inwestycji na działkach nr: 2018/561, 512/152, 924/151, 2196/446, 2197/446, 1660/428, 736/146, 738/146, 848/146 (obręb Gierałtowice)”

na rzez Inwestora –  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnów reprezentowanych przez Panią Annę Szyma, PAN-GAZ Częstochowa S.A., ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

PDFobw. 15.pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  10-05-2019 23:15
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 88
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×