Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z dnia 22 maja 2019 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania...

PROTOKÓŁ

z dnia 22 maja 2019 r.

 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia

27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 7 maja 2019 r. do 21 maja 2019 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem
o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje” .

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

PDFProtokol konsultacji w sprawie zmiany uchwaly w sprawie Stypendium Wojta.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  23-05-2019 13:41
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  23-05-2019 13:42
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 188
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl