Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej

Wójt Gminy Gierałtowice
ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej 
(opublik. w Dz.Urz.Woj.Śl. z 1.04.2019 r., poz.2591)

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

28 maja 2019 r. – 11 czerwca 2019 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

 

 

Załączniki:

1. PDFzm. uchwały w spr. opłaty targowej.pdf

2. DOCFormularz zgłaszania opinii_zm. uchwały w spr. opłaty targowej.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2019
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  28-05-2019 18:27
  przez: Katarzyna Krząkała
 • zmodyfikowano:
  28-05-2019 18:28
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 334
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl