Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowania "Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Gierałtowice, dnia 05.06.2019 r.

 

PP.6728.2.2.2019

Wykonawcy, którzy złożyli oferty  na sporządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Na podstawie pkt 5 zaproszenia do złożenia ofert z dnia 17.05.2019 r. na porządzenie opracowania ekofizjograficznego do projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice - unieważniam przedmiotowe postępowanie. Jednocześnie dziękuje za zainteresowanie i złożenie ofert.

 

Pobierz plik:PDF0067_0001.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2019
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  05-06-2019 14:57
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  05-06-2019 14:59
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 229
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl