Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z dnia 12 czerwca 2019 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej

PROTOKÓŁ

z dnia 12 czerwca 2019 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.04.2019 r., poz. 2591)

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 28 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.04.2019 r., poz. 2591).

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt uchwały wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe – Konsultacje” oraz na stronie internetowej Gminy Gierałtowice.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) prowadzące działalność statutową  na terenie Gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa ani podmiot o którym mowa wyżej.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  12-06-2019 14:26
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 317
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl