Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2018 rok

Na podstawie:

- na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

- art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2018 rok;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Gierałtowice za 2018 rok;
3) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gierałtowice;
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2018 rok;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2018 rok,udzielić Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF  Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2018 rok.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2019
  przez: Stefania Swoboda
 • opublikowano:
  13-06-2019 16:40
  przez: Stefania Swoboda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 104
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×