Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnegodo Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach

Na podstawie:

- art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

- § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XXX/226/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2013r. poz. 3772)

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego do Pływalni Wodnik Spółka z o.o. z siedzibą w Paniówkach w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2. Źródłem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym są dochody własne budżetu gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF  Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnegodo Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Zuzanna Plaza
 • opublikowano:
  24-06-2019 14:48
  przez: Zuzanna Plaza
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 14:48
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 40
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×