Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konopnickiej w Gierałtowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki do Kol. Beksza

                          Gierałtowice, dnia 05.08.2019 r.

PP.6733.30.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 02.08.2019r. wydana została decyzja nr 33/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Konopnickiej w Gierałtowicach – na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki do Kol. Beksza na działkach nr 186/131, 1660/428, 1250/378, 1670/408, 1720/405, 1700/405, 1096/379, 1247/379,  1198/386, 711/394, 2781/379, 2782/384, 2783/379, 1811/379, 1812/384, 2775/379, 2776/384, 2777/379, 2303/385, 1815/379, 1816/384, 2455/384, 885/377, 886/377, 887/377, 1747/377, 1748/377, 1749/377, 1858/377, 1914/377, 2437/377, 2438/377”

na rzez Inwestora –  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice reprezentowanej przez Pana Jacka Iłczyka, Zakład Projektowo-Handlowy „PROJ-PROSPER, ul. Kozłowska 19. 44-121 Gliwice

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

 

 

 

PDF_Obwieszczenie.pdf

 

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UG oraz w BIP dnia:

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  07-08-2019 23:15
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 59
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×