Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

                          Gierałtowice, dnia 07.08.2019 r.

PP.6733.32.2019.GN

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 07.08.2019r. wydana została decyzja nr 35/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach na działkach nr 798/53, 232/51 (k. m. 3, obręb Gierałtowice)”

na rzez Inwestora –  Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAC DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJACE TO ŻĄDANIE.

PDFObwieszczenie.pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  12-08-2019 23:15
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 49
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×