Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom...

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia"

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   od 20 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2019 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/337/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia"PDFProjekt uchwaly zmieniajacej_dodatki dla nauczycieli.pdf DOCXProjekt uchwały zmieniającej.docx
   

 

 1. Formularz zgłaszania opinii.DOCXFormularz opinii_ zmiana uchwaly.docx

 

 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 20.08.2019 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  20-08-2019 07:49
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 187
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl