Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z dnia 30 października 2019 roku z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania...

PROTOKÓŁ

z dnia 30 października 2019 roku

 

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach 16 października  2019  roku – 29 października  2019  roku przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

 

Zgonie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  projekt uchwały umieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

PDFProtokol.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2019
  przez: Piotr Szołtysek
 • opublikowano:
  30-10-2019 12:27
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  30-10-2019 12:28
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 73
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl