Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu

„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi

na 2024 rok”

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  14 wrzesień 2023 roku  –  22 wrzesień  2023 roku

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:    Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy.

 

 

Załącznik:

 

1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. DOCProgram_wspolpracyPozarz2024.doc (90,50KB)

2. Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz zgłaszania opinii - konsultacje.doc (23,00KB)

 

 

 

Gierałtowice, dnia 14.09.2023 r.