Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały

 

zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  20 września 2023 r. – 26 września 2023 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

 

 

Załącznik:

 

  1. Zarządzenie nr 0050.159.2023 Wójta Gminy Gierałtowice z dn. 19.09.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały. PDFzarządzenie_konsultacje uchwały z op.pdf (232,71KB)
  2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. PDFprojekt zmiany uchwały w spr. inkaso podatków.pdf (216,46KB)
  3. Formularz zgłaszania opinii. DOCXformularz-zglaszania-opinii-konsultacje op_uchwała w spr. zm. inkaso podatków.docx (20,07KB)

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 19.09.2023 r.