Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok".

PROTOKÓŁ

z dnia 25 września 2023 roku

z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od  14 września  2023 roku do 22 września   2023 roku przeprowadził konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

projekt Program,  wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii, umieszczono na stronie internetowej Gminy, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do Programu nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.